• P1090136a.jpg
 • P1070011.jpg
 • IMG_0075.jpg
 • DSC_0038.JPG
 • PICT0058.jpg
 • 1c.jpg
 • P1070288.jpg
 • PICT0084.jpg
 • IMG_2577a.jpg
 • DSC_0062.JPG
 • DSC06821.JPG
 • DSC_0059.JPG
 • 1j.jpg
 • P1070283.jpg
 • P1070014.jpg
 • P1070290.jpg
 • 11.jpg
 • 2.jpg
 • P1070323.jpg
 • 8.jpg
 • DSC01309.JPG
 • medioteka.jpg
 • P1070293.jpg
 • P1070305.jpg
 • DSC08605.JPG
 • PICT0056.jpg
 • PICT0057.jpg
 • DSC01322.JPG
 • IMG_0086.jpg
 • DSC06810.JPG
 • PICT0081.jpg
 • 1k.jpg
 • IMG_0085.jpg
 • P1090139a.jpg
 • PICT0061.jpg
 • DSC_0140.JPG
 • P1090133a.jpg
 • 5.jpg
 • P1090142a.jpg
 • 6.jpg
 • IMG_0084.jpg
 • IMG_2580a.jpg
 • IMG_0063.jpg
 • IMG_0079.jpg
 • IMG_0078.jpg
 • DSC_0050.JPG
 • PICT0105.jpg
 • P1090132a.jpg
 • P1090141a.jpg
 • DSC01325.JPG
 • PICT0128.jpg
 • IMG_0088.jpg
 • PICT0100.jpg
 • PICT0071.jpg
 • P1070041.jpg
 • P1070034.jpg
 • IMG_0068.jpg
 • DSC06817.JPG
 • P1070286.jpg
 • DSC08474.JPG
 • CAM00037.jpg
 • logo_dbg.png
 • 10.jpg
 • DSC06822.JPG
 • 1i.jpg
 • DSC06812.JPG
 • PICT0064.jpg
 • 1g.jpg
 • DSC_0143.JPG
 • 1d.jpg
 • IMG_2584a.jpg

DBG | NTO

Teatr / Theater: „Tryn Kiereki - Wędrówka w kole czasu | Wanderung im Rad der Zeit”

Serdecznie zapraszamy na romsko-niemiecko-polski spektakl
Wir laden herzlich ein zum Theaterstück der Roma, Deutschen und Polen

„Tryn Kiereki - Wędrówka w kole czasu | Wanderung im Rad der Zeit”

„Tryn kiereki” oznacza w dialekcie Romów z gór, Bergitka Roma, „trzy koła”. Koło ma wiele znaczeń. Może oznaczać mijający czas albo drogę, którą wspólnie przemierzają ludzie różnych narodowości, nie tylko Romowie w taborze. Dla Śląska, z którego pochodzimy, na którym żyjemy, wędrówki ludów i przesiedlenia, przez które stał się tyglem różnych kultur, miały kluczowe znaczenie.

„Tryn Kiereki - Wędrówka w kole czasu” to spektakl poruszający się pomiędzy dosłownością teatru cieni a wieloznacznością teatru tańca. Aktorami, współtwórcami, ambasadorami swoich kultur są młodzi ludzie z mniejszości romskiej, mniejszości niemieckiej oraz większości polskiej. Tańczą, śpiewają, eksplorują ruch, wyraz gestów, mowę ciała, dźwięku, światła i ciemności. Brzmią piosenki romskie, polskie i niemieckie.
Udowadniają, że te trzy koła można połączyć i wspólnie toczyć życie do przodu.

 „Tryn Kiereki” bedeutet im Dialekt der Karpatenroma „drei Räder“. Das Rad hat viele Bedeutungen. Es kann die vergehende Zeit bezeichnen oder den Weg, den Völker gemeinsam zurücklegen, nicht nur die wandernden Roma. Für Schlesien, aus dem wir stammen, in dem wir leben, haben Wanderungsbewegungen und Umsiedlungen eine Schlüsselbedeutung. So wurde Schlesien zu einem kulturellen Schmelztiegel.

„Tryn Kiereki – Wanderung im Rad der Zeit“ ist ein Stück, das sich zwischen der Eindeutigkeit des Schattentheaters und der Ambiguität des Tanztheaters bewegt. Die Schauspieler, Mitgestalter und Botschafter ihrer Kulturen sind junge Menschen aus der Minderheit der Roma, der deutschen Minderheit und der polnischen Mehrheit. Sie tanzen, singen, erkunden Bewegungen, den Ausdruck von Gesten, die Sprache des Körpers, des Klangs, des Lichts und der Dunkelheit. Es erklingen deutsche, polnische und Roma-Lieder.
Sie beweisen, dass man diese drei Räder verbinden und gemeinsam das Leben vorwärts bringen kann.

Tekst | Text: Beata Dżon-Ozimek, Karolina Osietzki

 

>>>>>> Zobacz wideoclipy | Zu den Videoclips <<<<<<

 

Karolina Osietzki    dramaturgia i reżyseria | Dramaturgie und Regie
Tomasz Urbański    choreografia | Choreografie
Dariusz Kownacki   muzyka | Musik
Jan Chraboł            konsultacje artystyczne | künstlerische Konsultationen
Inga Mirga              obserwacja krytyczna | kritische Beobachtung

 

Finansowano ze środków Miasta Opole, Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (ifa). | Gefördert mit Mitteln der Stadt Opole, der Woiwodschaft Opole und des Auswärtigen Amtes durch das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).

 

 Organizator | Veranstalter                        Partnerzy | Partner

                 

 

Sponsorzy | Sponsoren

                           

Partner | Partnerzy