• PICT0128.jpg
 • PICT0057.jpg
 • DSC08605.JPG
 • 1i.jpg
 • P1070293.jpg
 • 5.jpg
 • 1g.jpg
 • P1070305.jpg
 • DSC06822.JPG
 • logo_dbg.png
 • IMG_0086.jpg
 • DSC_0050.JPG
 • P1070041.jpg
 • IMG_2577a.jpg
 • DSC_0140.JPG
 • DSC01322.JPG
 • 1d.jpg
 • P1090133a.jpg
 • DSC_0038.JPG
 • P1070290.jpg
 • 2.jpg
 • PICT0084.jpg
 • 6.jpg
 • P1090132a.jpg
 • P1090136a.jpg
 • CAM00037.jpg
 • 1k.jpg
 • 10.jpg
 • DSC06817.JPG
 • DSC06812.JPG
 • PICT0061.jpg
 • DSC01309.JPG
 • PICT0056.jpg
 • DSC01325.JPG
 • IMG_2580a.jpg
 • 1c.jpg
 • DSC06810.JPG
 • P1070288.jpg
 • P1090139a.jpg
 • PICT0081.jpg
 • IMG_0068.jpg
 • PICT0100.jpg
 • medioteka.jpg
 • P1070323.jpg
 • PICT0058.jpg
 • IMG_0078.jpg
 • IMG_0085.jpg
 • IMG_0088.jpg
 • IMG_0063.jpg
 • P1070014.jpg
 • DSC06821.JPG
 • P1070011.jpg
 • P1070034.jpg
 • PICT0064.jpg
 • PICT0071.jpg
 • DSC_0062.JPG
 • 1j.jpg
 • P1090141a.jpg
 • 11.jpg
 • DSC_0143.JPG
 • IMG_2584a.jpg
 • IMG_0079.jpg
 • PICT0105.jpg
 • DSC08474.JPG
 • P1070286.jpg
 • DSC_0059.JPG
 • IMG_0084.jpg
 • P1070283.jpg
 • P1090142a.jpg
 • 8.jpg
 • IMG_0075.jpg

Rechtliche Grundlagen | Podstawy prawne

Rechtliche Grundlagen des Minderheitenschulwesens | Podstawy prawne szkolnictwa dla mniejszości

Akty prawne krajowe i międzynarodowe

1. Wyciąg z Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. dot. szkolnictwa.

Pobierz:

Wyciąg z Trakatatu pl-de 1991.pdf

2. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z dnia 5 listopada 1992 r.

Pobierz:

Europejska Karta Jezykow Regionalnych lub Mniejszosciowych.pdf

3. Konwencja Ramowa z dnia 1 lutego 1995 r. o Ochronie Mniejszości Narodowych

Pobierz:

Konwencja Ramowa.pdf

4. Wyciąg z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Pobierz:

Wyciąg z Konstytucji RP.pdf

5. Ustawa z dnia 6 Stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Pobierz:

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.pdf

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Pobierz:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Pobierz:

Rozporządzenie MEN 2007.11.14.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Pobierz:

Rozporządzenie MEN 2007.04.30.pdf

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego; Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2009 r.

Pobierz:

Rozporządzenie MEN 2009.06.08.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr. 4 poz.17)

Pobierz:

Rozporządzenie MEN 2008.12.23_v2.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 1.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 2.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 3.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 4.pdf

Rozporządzenie_2008.12.23 zal 5.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 6.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 7.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Pobierz:

Rozporządzenie MEN 2009.06.08.pdf

Wnioski i Deklaracje

Wniosek o objęcie ucznia nauczaniem języka mniejszości niemieckiej

Dla wszystkich typów, etapów nauczania oraz z uwzględnieniem trzech wariantów nauczania j. niemieckiego

Pobierz wniosek

Deklaracja - nauczanie języka mniejszości.pdf

Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację:

Deklaracja członkowska.doc

 

 

Partner | Partnerzy